Imprimir aquesta pàgina

Som escola GEP

Projecte GEP (Grup Experimental Plurilingüe)

 

És un nou projecte que s’inicia a l’escola el curs 2016-2017.

Consisteix en formar part del Grup Experimental Plurilingüe en el que participen un recull de centres de tota Catalunya i que té com a objectiu millorar la competència lingüística i Plurilingüe de l’alumnat. 

El coneixement i l’ús de diferents llengües ha esdevingut una necessitat fonamental i un dret per als ciutadans d’una societat global com la nostra. El coneixement d’una o més llengües estrangeres, a més de les oficials i/o pròpies de l’individu, garanteix l’adquisició dels processos d’aprenentatge i la millora contínua de l’aprenent.

L’ús de diferents llengües per a accedir al coneixement és una pràctica que l’individu ha de desenvolupar des de l’edat escolar per tal d’establir les bases que li permetran aprendre qualsevol llengua de forma eficient. Així doncs, es recomana que a les aules, els continguts de les diferents àrees es treballin mitjançant la utilització d’una tipologia de textos variada, emprant fonts i recursos diferents i sense limitació en l’ús de les llengües.

Per aquest motiu, a la nostra escola hem engegat aquest projecte que es basa principalment en introduir la llengua anglesa en la vida quotidiana del centre i augmentar l’ús de la llengua anglesa en àrees no lingüístiques. 

Els objectius del projecte són:

  • Millorar la comprensió oral i lectora en llengua anglesa de l’alumnat .
  • Millorar l’expressió oral i escrita en llengua anglesa de l’alumnat.
  • Promoure el plurilingüisme amb les diferents festes i activitats del centre a la comunitat educativa.

  

Amb aquests objectius es vol aconseguir:

  • Promoure una metodologia basada en la pràctica oral.
  • Fomentar l’ús d’estructures orals correctes.
  • Augmentar la presència de la llengua anglesa a l’escola, per tal de fer-la més funcional i significativa.

 

El projecte es lidera pel Grup Impulsor, un grup de mestres del centre que fan el seguiment i apliquen les accions educatives directament a les aules.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aquí podeu veure una mostra del projecte Mix it up! realitzat a Educació Infantil.